Panorama w. Pastor Ralph

/Panorama w. Pastor Ralph
Panorama w. Pastor Ralph2016-11-16T15:38:45+00:00

Se yon tablo, orizon ak anpil ide sou kesyon sosyal, ekonomi, spirityel kosenan devlopman. Koman vi kominote a ye nan Palm Beach ak res diaspora a. Nou envite tout sot de lide nan diferan sije kap pote esperans. Ki fe kominote a bwyen. “Panorama se edikasyon ak inite.

12-1pm

happy-guy-pointing